Victor Buyck blog

Blog Posts
De Creatieve Stem-plaatje  

Victor Buyck ondersteunt De Creatieve STEM

08 May on Organisation, People, Sustainability  

Wat is STEM? STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) is een internationaal letterwoord, dat staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Om jongeren te stimuleren om voor STEM-opleidingen en -loopbanen te kiezen, werkte de Vlaamse Regering in 2012 het STEM-actieplan uit.

In het plan is er niet alleen voor de overheid een rol weggelegd. Ook onderwijs- en opleidingspartners, scholen, leraren, sectoriale sociale partners en de media helpen mee de doelstellingen te bereiken alsdus de Vlaamse Overheid.

De personeelsleden van de Victor Buyck trachten actief mee te werken aan een bedrijf dat mee de toekomst vormt. De kinderen van vandaag zijn onze ingenieurs, werkplaatsleiders, werfleiders, projectleiders, … van morgen. Via onze MVO doelstellingen mogen onze werknemers projecten aanbieden.

VZW “De Creatieve STEM” wenst een kader te creëren waarbinnen kinderen hun talenten in techniek, wetenschap en talen ontwikkelen. Met vrije inloopmomenten, cursussen, workshops, speciale vakantieprogramma’s en activiteiten voor scholen en groepen brengt de vereniging dit in de praktijk. De vereniging biedt toegang tot gereedschappen die men thuis niet heeft en tot minder bekende materialen en technieken. Doel is steeds weer het stimuleren van creativiteit, interesse, ontwikkeling en ondernemerschap, met aandacht voor gelijke kansen voor alle kinderen.

Voor een van de lessen/projectjes die ze aanbieden worden kleine roestvast stalen plaatjes voorzien van een logo dat de kinderen zelf mogen ontwerpen op de computer en op een stickerplotter uitsnijden, waarna ze de sticker op het plaatje kleven en etsen. In deze workshop komen de leerlingen veelal voor de eerste maal in aanraking met grafisch ontwerpen, machinesturing van de plotter, de basisprincipes van elektriciteit en chemische verandering van materialen.

Victor Buyck sponsort dan ook graag 500 plaatjes waarop evenveel kinderen hun creatieve geest op een speelse wijze kunnen op loslaten.